អាមេរិកបញ្ជូនរថយន្តធំចំនួន២៥០គ្រឿងជាមួយអាវុធធុនធ្ងន់ រថពាសដែក ទៅឲ្យពួកជីវពលឃឺដ

អាមេរិកកំពុងបន្តផ្តល់រថយន្តធំ អាវុធ និងរថពាសដែកជាច្រើនគ្រឿង ក្រោមក្របខណ្ឌប្រតិបត្តិការនៅខេត្តដៀ អេស ហ្ស័រ។ ប្រភពកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរី ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ បានប្រាប់ Sputnik ថាអាមេរិកកំពុងបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តដៀ អេស ហ្ស័រ។ មានមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកចំនួន៣កន្លែងនៅក្នុងតំបន់ ដែលអាមេរិកកាំងកំពុងពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួន។…

Read More