អាមេរិកដាក់ពង្រាយយន្តហោះ៤គ្រឿង និងកងទ័ព១៥០នាក់ នៅតំបន់ខាងលិចអ៊ុយក្រែន

កងទ័ពអាកាសអាមេរិក បាននិយាយថាយន្តហោះទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុប លើកកម្ពស់សន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើត និងបង្កើនកម្រិតយល់ដឹងខាងយោធារវាងសម្ព័ន្ធមិត្ត និងដៃគូ។ កងទ័ពអាកាសអាមេរិក ក៍បានអួតអាងថាការដាក់ពង្រាយនេះនឹងជួយរួមបញ្ចូលសមត្ថភាពបន្ថែម លើកកម្ពស់អន្តរភាពអាចប្រតិបត្តិការបាន និងធានាសន្តិសុខ និងស្ថេរភាពនៅក្នុងតំបន់។ យន្តហោះទាំងនេះកំពុងត្រូវបានប្រើក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធា ដែលបានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី៤-១៦ ខែមិថុនា។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងអ៊ុយក្រែន…

Read More