អ៊ីស្រាអែល និងហ្សកដានី វិលក្បុងចំពោះការវាយលុករបស់កងទ័ពស៊ីរីនៅតាមព្រំដែន

ប្រតិបត្តិការយោធាស៊ីរីនៅតំបន់នីរតី នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ នៅពេលអ៊ីស្រាអែល និង    ហ្សកដានី កំពុងវិលក្បុងចំពោះកងទ័ពស៊ីរីដណ្តើមគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញ។ នៅពេលអ៊ីស្រាអែល និយាយថាមានកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់មកជិតតំបន់ហ្គោឡេន ហៃ ជាមួយកងទ័ពរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរី បាសា អាល់ អាសាដ ដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែល ហ្សកដានីកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយជនភៀសខ្លួនរត់ចេញពីតំបន់ជម្លោះ។…

Read More