អែល សាលវ៉ាឌ័រ ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់ មកបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយចិន

អែល សាលវ៉ាឌ័រ បានផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ ហើយបង្កើតទំនាក់ទំនងពេញលេញជាមួយចិន ដោយទុកឲ្យតៃវ៉ាន់ជាមួយបញ្ជីនៃក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់ចុះតិចទៅៗ។ នៅកិច្ចប្រជុំជាមួយសមភាគីសាលវ៉ាឌ័ររបស់លោកក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅអង្គារ៍នេះ លោក វ៉ាង យី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន បានកោតសរសើរការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសអែល សាលវ៉ាឌ័រ ដើម្បីទទួលស្គាល់ថាមានគោលនយោបាយចិនតែមួយនៅក្នុងពិភពលោក។ លោក វ៉ាង…

Read More