លោក ស្កត ម៉ូរីសុន គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថ្មី ខណៈលោក​ ម៉ាលខម ធើនប៊ូល ត្រូវបានបណ្តេញពីតំណែង

លោក ស្កត ម៉ូរីសុន បានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី បន្ទាប់ពីលោក ម៉ាលខម ធើនប៊ូល ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងដោយក្រុមគូប្រជែងក្នុងគណបក្សក្នុងការប្រជែងភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ លោក ធើនប៊ូល បានស្ថិតក្រោមការគាបសង្កត់ពីការបោះឆ្នោតទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អ ហើយអ្វីដែលលោកបានពិពណ៌នាហៅថាជាការប៉ះបោរដោយក្រុមសមាជិកសភាអភិរក្សនិយម។ លោក ម៉ូរីសុន ហិរញឹក…

Read More