ការវាយប្រហារយោធាអាល្លឺម៉ង់លើស៊ីរី នឹងមិនសមហេតុសមផល និងគ្មានទទួលខុសត្រូវ

លោក សារ៉ា វ៉ាជេនណេត មេដឹកនាំគណបក្សឆ្វេងនិយមអាល្លឺម៉ង់ បានវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលចំពោះការគិតវាយប្រហារយោធាប្រឆាំងទីក្រុងដាម៉ាស់ តែមួយថ្ងៃ បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើការចរចាជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអំពីការដាក់ពង្រាយយោធាអាល្លឺម៉ង់នៅស៊ីរី។ លោក សារ៉ា វ៉ាជេនណេ បានប្រាប់ទូរទស្សន៍អាល្លឺម៉ង់ N-TV ថា«ខ្ញុំជឿថាការពិភាក្សាទាំងនេះគ្មានទទួលខុសត្រូវទាល់តែសោះ ដោយបន្ថែមថាពិភាក្សាផែនការបែបនេះ គឺមិនសមហេតុសមផលទេ»។…

Read More

អាល្លឺម៉ង់ ៖ យុទ្ធនាការយោធារុស្ស៊ីនៅស៊ីរី គឺស្របច្បាប់ អាមេរិកគួរចាកចេញ

អន្តរាគន៍យោធារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយអាមេរិកនៅស៊ីរី កំពុងឡើងកម្រិតនៃការពិនិត្យពិច័យ ដោយក្រុមអ្នករិៈគន់ ជំទាស់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយអាមេរិកគ្មានលិខិតប្រគល់សិទ្ធិធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានៅស៊ីរី នៅពេលសម្ព័ន្ធមិត្តមិនមានការយល់ព្រមរបស់ទីក្រុងដាម៉ាស់ធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានេះ។ គណៈកម្មាធិការអាល្លឺម៉ង់ដឹកនាំដោយលោក អាឡិចសាន់ឌ័រ នីវ បានរកឃើញវត្តមានយោធារុស្ស៊ីនៅស៊ីរីមានការអនុញ្ញាតតាមច្បាប់អន្តរជាតិ នៅពេលរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានស្នើស។ជំនួយពីទីក្រុងម៉ូស្គូ។ លោក នីវ បានកត់សម្គាល់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងប្រតិបត្តិការនៅស៊ីរីដោយមានការយល់ព្រមពេញលេញពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីរី។ គណៈកម្មាធិការនេះ បានពិពណ៌នាតួនាទីបន្តរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយអាមេរិកនៅក្នុងវិបត្តិស៊ីរីថាកាន់តែស្មុគស្មាញ…

Read More