អាមេរិក ៖ អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត មិនត្រូវទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរុស្ស៊ី S-400

លោក ដាវីដ ស្ឆេនគ័រ ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក បាននិយាយថាអារ៉ាប៊ី សាអូឌីត និងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដទៃទៀត មិនត្រូវទិញឧបករណ៍យោធារុស្ស៊ី រួមមានប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល S-400 នៅពេលការទិញបែបនេះអាចទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ លោក ដាវីដ បានបញ្ជាក់ថា«ខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើង ដើម្បីរារាំងពួកគេ…

Read More