សេតវិមានសង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធមិត្តបង្កើនវត្តមានយោធានៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន

ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិក បានប្រាប់ Sputnik នៅថ្ងៃពុធថាអាមេរិកមិនចង់ផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអនុម័តឆ្នាំ២០១៧ ហើយសង្ឃឹមថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងបង្កើនវត្តមានយោធានៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារ៍ថាអាមេរិកចង់ផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតនេះ។ តំណាងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិក បាននិយាយថា«យើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វា និងធ្វើការកែតម្រូវចាំបាច់ ដើម្បីធានាធនធានអាមេរិកកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរបៀបប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ យើងមិនមែនកំពុងរៀបផែនការត្រួតពិនិត្យបង្កោងនៃយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលរបស់យើង ដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលអាមេរិកនៅតែអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្ន។»…

Read More