រុស្ស៊ីគម្រាមសងសឹក បើស៊ុយអែត និងហ្វាំងឡង់ចូលរួមក្នុងអង្គការណាតូ

លោក ហ្សឺហ្គេយ ហ្ស៊ូហ្គូ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ី បាននិយាយថាទំណាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់អង្គការណាតូជាមួយប្រទេសស៊ុយអែត និងហ្វាំងឡង់ កំពុងព្រួយបារម្ភ ហើយសកម្មភាពបែបនេះបង្ខំឲ្យប្រទេសរបស់លោកចាត់វិធានការឆ្លើយតប។ លោក ហ្សឺហ្គេយ ហ្ស៊ូហ្គូ បានបញ្ជាក់ថា«សន្ធិសញ្ញាត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងខែឧសភា ដែលផ្តល់ឲ្យការចូលរួមពេញលេញរបស់ស៊ុយអែត និងហ្វាំងឡង់ក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធរបស់សម្ព័ន្ធភាព និងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រព័ន្ធបញ្ជា…

Read More