ការនាំចេញអាវុធអង់គ្លេស ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែល ឈានដល់កម្រិតកំពូល

តួលេខថ្មី លាតត្រដាងថាក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធអង់គ្លេស កំពុងលក់អាវុធចំនួនយ៉ាងច្រើន ដល់អ៊ីស្រាអែល តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីអង់គ្លេស បានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ វីលៀម នឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស ទៅធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះ។ តួលេខស្រង់ចេញពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងពាណិជ្ជកម្មអាវុធ បង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំមុន អង់គ្លេស បានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណលក់អាវុធតម្លៃ២២១លានអឺរ៉ូ ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធការពារជាតិ…

Read More