ពួកជីវពលហេសប៊ូឡាបដិសេធការទាមទាររបស់អាមេរិក អំពីការដកអ្នកប្រយុទ្ធចេញពីស៊ីរី

សារព័ត៌មានលីបង់ បានរាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីពីទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ និងសន្តិសុខអាមេរិក បានធ្វើដំណើរស្ងាត់ៗ មកកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់នៅក្នុងខែមិថុនា ដើម្បីជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីស៊ីរី ហើយឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីស៊ីរី ជាថ្នូរនឹងការដកទីប្រឹក្សាយោធាអ៊ីរ៉ង់ ការចែករំលែងព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីភេរវករ និងការចែករំលែងអំពីផលប្រយោជន៍ពីការលក់ប្រេងស៊ីរី។ លោក សេក ណាំ ហ្គាសេម អគ្គលេខាធិការរងចលនាហេសប៊ូឡា…

Read More