រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតគ្រោងយល់ព្រមទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិក Patriot

ស្ថានីយវិទ្យុ SR បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតចង់សម្រេចចិត្តទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសអាមេរិក Patriot នៅថ្ងៃទី០២ ខែសីហានេះ។ យោងតាមស្ថានីយវិទ្យុ SR កិច្ចព្រមព្រៀងទិញប្រព័ន្ធ Patriot នេះ មានតម្លៃប្រមាណ១១៤០លានដុល្លារអាមេរិក។ លោក ភីធើ ហូលវីស…

Read More