អាមេរិកពង្រីកមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយដ្រូននៅរ៉ូម៉ានី

សារព័ត៌មាន Defense News បានរាយការណ៍ថាកងទ័ពអាកាសអាមេរិកកំពុងចំណាយប្រាក់៤០លានដុល្លារក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសថ្មីនៅប្រទេសរ៉ូម៉ានីបន្ថែមលើគម្រោងរចនាសម្ព័ន្ធមុន ដែលអាចផ្តល់ជម្រកដល់ដ្រូនប្រយុទ្ធ។ សារព័ត៌មាន Defense News បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពអាកាសអាមេរិករឿបចំផែនការចលនាបែងចែកប្រាក់ដុល្លារនេះចំពោះគម្រោងសំណង់ថ្មី និងគម្រោងធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានកាន់តែប្រសើរនៅតំបន់ខាំពៀ ធើស្ស៊ី របស់ប្រទេសរ៉ូម៉ានី។ យោងតាមសារព័ត៌មាន Defense News…

Read More

កងទ័ពអាមេរិកប្រគល់ប្រាក់៣៩៦លានដុល្លារ ដល់ក្រុមហ៊ុន Raytheon សម្រាប់ផលិតខែលការពារមីស៊ីល Patriot របស់ប្រទេសរ៉ូម៉ានី

ក្រុមហ៊ុន Raytheon បានលាតត្រដាងនៅថ្ងៃស)រ៍នេះថាខ្លួនបានទទួលកិច្ចសន្យាតម្លៃ៣៩៦លានដុល្លាររបស់កងទ័ពអាមេរិកសម្រាប់ផលិតប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot សម្រាប់ប្រទេសរ៉ូម៉ានី។ យោងតាមកិច្ចសន្យា ប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot របស់ប្រទេសរ៉ូម៉ានី មានការបញ្ជាទិញការផ្គត់ផ្គង់រាប់ពាន់ រួមមានគ្រឿងបំលាស់ម៉ាស៊ីន ប្រដាប់ផ្គុំខ្សែភ្លើងភ្ជាប់គ្នា ខែ្សភ្លើង និងឧបករណ៍ដទៃទៀត។ លិខិតប្រគល់…

Read More