ចិនគ្រប់គ្រងតំបន់ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរទាំងស្រុង

ចិនគ្រប់គ្រងតំបន់ដ៍ធំធេងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលជាតំបន់មួយនៃទឹកដីចិនតំាងពីសម័យបុរាណ។ ទីក្រុងប៉េកាំងពង្រីកផ្ទៃដីជាង១០០០គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តភាគខាងត្បូង ដោយគ្រប់គ្រងតំបន់ដែនទឹក ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ប្រមាណ១/៣នៃផ្លូវឆ្លងកាត់ដឹកទំនិញពិភពលោក។ សមុទ្រចិនខាងត្បូងក៍ត្រូវបានគេជឿជាក់មានអាងសម្បូរណ៍ប្រេង និងឧស្ម័នធម្មជាតិ ដែលនឹងត្រូវបានរុករក។ ប្រទេសវៀតណាម ហ្វីលីពីន តៃវ៉ាន់ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី និងប្រូណេ អះអាងតំបន់សមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នា…

Read More