លោក អាសាដ ៖ អ៊ីស្រាអែលឈឺចាប់អំពីការបាត់បង់បន្តូលចិត្តពួកភេរករ ISIS & Al Nusraរបស់ខ្លួននៅស៊ីរី

លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរី បាសា អាល់ អាសាដ បានប្រាប់ RT ថាវាយប្រហារទីតាំងនានានៅស៊ីរី និងគម្រាមកំហែងធ្វើឃាតមេដឹនាំស៊ីរីដោយយកលេសប្រឆាំងឥទ្ធិពលអ៊ីរ៉ង់ គឺជាសញ្ញាមួយថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងរងការឈឺចាប់ បន្ទាប់ពីបាតើបង់ពួកភេរវករបន្តូលចិត្តរបស់ខ្លួន។ លោក អាសាដ បាននិយាយថាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ អ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅស៊ីរី ដោយចោទថាវត្តមានយោធាអ៊ីរ៉ង់នៅស៊ីរីបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែល។…

Read More

កងទ័ពស៊ីរីមិនត្រូវការសុំការអនុញ្ញាតពីអាមេរិក ដើម្បីវាយប្រហារពួកភេរវករទេ

ប្រភពក្រសួងការបរទេសស៊ីរី បានប្រាប់ Sputnik ថាទោះបីជាអាមេរិកព្រមានទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រឆាំងការវាយប្រហារពួកជីវពលនៅខាងត្បូងប្រទេសស៊ីរី កងទ័ពស៊ីរី នឹងធ្វើការវាយលុកនៅក្នុងតំបន់ឆាប់ៗនេះ ហើយកម្ទាត់ពួកភេរវករនៅក្នុងតំបន់ណាមួយនៃប្រទេសស៊ីរី ដោយគ្មានសុំការអនុញ្ញាតមុនពីអាមេរិកទេ។ ប្រភព បានបញ្ជាក់ថា«កងទ័ពស៊ីរីតែងតែធ្វើសកម្មភាពក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីរី ហើយមិនត្រូវការសុំការអនុញ្ញាតពីអាមេរិក ឬ លោកត្រាំ ដើម្បីកម្ចាត់ពួកភេរវករនៅក្នុងតំបន់ណាមួយនៃប្រទេសស៊ីរី។ ប្រតិបត្តិកម្មយោធានៅទីក្រុងដេរ៉ា…

Read More

លោក អាសាដ ៖ អ៊ីស្រាអែលឈឺចាប់អំពីការបាត់បង់បន្តូលចិត្តពួកភេរករ ISIS & Al Nusra របស់ខ្លួននៅស៊ីរី

លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរី បាសា អាល់ អាសាដ បានប្រាប់ RT ថាវាយប្រហារទីតាំងនានានៅស៊ីរី និងគម្រាមកំហែងធ្វើឃាតមេដឹនាំស៊ីរីដោយយកលេសប្រឆាំងឥទ្ធិពលអ៊ីរ៉ង់ គឺជាសញ្ញាមួយថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងរងការឈឺចាប់ បន្ទាប់ពីបាតើបង់ពួកភេរវករបន្តូលចិត្តរបស់ខ្លួន។ លោក អាសាដ បាននិយាយថាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ អ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅស៊ីរី ដោយចោទថាវត្តមានយោធាអ៊ីរ៉ង់នៅស៊ីរីបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែល។…

Read More