ប៊ែលឡារ៉ូសត្រូវការអាវុធថ្មី បើអាមេរិកបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅប៉ូឡូញ

លោកប្រធានាធិបតីប៊ែលឡារ៉ូស អាឡិចសាន់ឌ័រ លូកាហ្សេនកូ បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារ៍ថាប្រទេសប៊ែលឡារ៉ូសនឹងត្រូវការអាវុធថ្មី រួមមានមីស៊ីល ក្នុងករណីអង្គការណាតូជំរុញសកម្មភាពនៅតំបន់ខាងកើត ហើយអាមេរិកបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅប៉ូឡូញ។ លោក លូកាហ្សេនកូ បានប្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញអាមេរិកថា«បើអង្គការណាតូបន្តបំភិតបំភ័យយើងក្នុងគ្រប់វិធី ដូចជាដាក់ពង្រាយមូលដ្ឋានយោធានៅប៉ូឡូញ ឬ ទង្វើដទៃជាច្រើនទៀត យើងនឹងត្រូវការអាវុធដ៍មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ជាពិសេសមីស៊ីល»។…

Read More