ទួរគីទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ី S-400 ទោះបីអាមេរិកគាបសង្កត់

លោក អូសធើក យីលម៉ាស អនុប្រធានគណបក្សប្រឆាំងទួរគី បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាទួរគីទំនងជាត្រូវបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមយយរុស្ស៊ីស្តីពីការទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-400 ទោះបីអាមេរិកគាបសង្កត់ នៅពេលទួរគីធ្វើសម្បទានក្នុងការចរចាទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot ជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីងតុន ដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងអាមេរិក និង​​​​​រុស្ស៊ី។ លោក យីលម៉ាស បានបញ្ជាក់ថាការទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ី…

Read More