រុស្ស៊ីព្រមានអំពីជម្លោះដ៍អាក្រក់បំផុត បើប្រទេសចចជា ចូលរួមនៅក្នុងអង្គការណាតូ

លោក ឌីមីទ្រី មេដវេដេវ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី បាននិយាយនៅអង្គារ៍ថាការប៉ុនប៉ងរបស់អង្គការណាតូបញ្ចូលប្រទេសចចជាអាចបង្កើតជម្លោះដ៍អាក្រក់ថ្មីមួយ ក្នុងការព្រមានខ្លាំងៗដល់លោកខាងលិចក្នុងការរំលឹកខួប១០ឆ្នាំ តាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ី-ចចជា។ លោក មេដវេដេវ បានប្រាប់ទូរទូស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីថាផែនការរបស់អង្គការណាតូផ្តល់សមាជិកភាពដល់ប្រទេសចចជា គឺមិនអាចទទួលខុសត្រូវបានជាដាច់ខាត និងការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាព។ លោក មេដវេដេវ គឺជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមខែសីហា…

Read More