រុស្ស៊ីផ្តល់កម្ចី៥០លានដុល្លារអាមេរិកដល់គូបា សម្រាប់ទិញអាវុធ

រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានផ្តល់កម្ចីចំនួន៥០លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសគូបា ដើម្បីទិញឧបករណ៍យោធា តែប៉ុន្មានថ្ងៃ មុនលោក មីសហ្គែល ឌីអាស កាណែល ប្រធានាធិបតីជ្រើសតាំងរបស់ប្រទេសគូបា ត្រូវបានគ្រោងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី វ្លាឌីមៀ ពូទិន នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ។ យោងតាមកសែតរុស្ស៊ី កុំម័រសាន កិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំបន្តបន្ទាប់របស់គណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលគូបា…

Read More