ទិញអាវុធគឺជាការសម្រេចចិត្តអធិបតេយ្យ ដោយកាតាបដិសេធការគម្រាមរបស់អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរុស្ស៊ី S-400

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតា បានបដិសេធការគម្រាមអំពីសកម្មភាពយោធារបស់អារ៉ាប៊ី សាអូឌីតលើផលប្រយោជន៍របស់កាតាក្នុងការទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរុស្ស៊ី S-400។ ប្រទេសកាតាអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងចំពោះអាវុធអ្វីដែលត្រូវទិញ។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតា បានបញ្ជាក់ថា«ការទិញឧបករណ៍យោធាណាមួយ គឺជាការសម្រេចចិត្តអធិបតេយ្យ ដែលគ្មានប្រទេសណាមួយមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីមួយក្នុងរឿងនេះទេ។ ការគាបសង្កត់បរទេសណាមួយលើប្រទេសកាតា នឹងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ។» កាសែតបារាំង Le Monde បាននិយាយថាការទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរុស្ស៊ី…

Read More