ក្បាច់គុនសៅលីនបង្រ្កាបសត្រូវ (សូមទស្សនារូបភាព)
2016-Apr-30 411 views

      (China Daily) - ព្រះសង្ឃក្បាច់គុនសៅលីន កុងហ្វូ បង្ហាត់សមាជិកនៃក្រុមការងារអ្នកជួយសង្រ្គោះដែលមានឈ្មោះថា «ក្បួនសត្វហង្សស» នៅតំបន់យូស៊ី ចច ក្នុងខេត្តហេណាន់ភាគកណ្តាលប្រទេសចិន នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។
      ព្រះសង្ឃបានចែករំលែកជំនាញក្បាច់គុនជាច្រើនដែលសមាជិកទាំងនេះអាចយកទៅប្រើការពារខ្លួនពីការរំខានយាយី និងការសម្លុតកំហែង។
      ក្បាច់គុនសៅលីន កុងហ្វូ គឺជាក្បាច់គុនបុរាណចិនដ៍ល្បីល្បាញ និងត្រូវបានពិភពលោកស្គាល់ក្បាច់គុននេះ តាមរយៈខែ្សភាពយន្តរឿងភាគបុរាណចិន។

 

loading...