ការសម្តែងដ៍អស្ចារ្យរបស់ក្រុមនិសិ្សតចិន (ទស្សនារូបថត)
2016-May-29 228 views

      (Xinhau) - ក្រុមនិស្សិតចិនទាំងនេះ បានបង្ហាញសេចក្តីសម្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទទួលបានសញ្ញាប័ត្របញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដែលបានរៀនសូត្រអស់រយៈពេល៤ឆ្នាំ ដោយការសម្តែងពីភាពអស្ចារ្យ និងចម្លែកដ៍គួរឲ្យទាក់ទាញបំផុត។
      ជាមួយការទទួលបានសញ្ញាបត្រនេះ ក្រុមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យសានដុងបាន បង្ហោះរូបថតពិធីទទួលសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដោយការសម្តែងសិល្បៈដ៍អស្ចារ្យ និងចម្លែកបំផុតដែលកើតចេញពីក្តីសម្បាយរីករាយរបស់ពួកគេ។
      ក្រុមនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យបានជ្រើសរើងយកមុខជំនាញក្នុងការរាំ និងការសម្តែង ដោយបង្ហោះរូបថតពិធីចែកសញ្ញាប័ត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេនៅសាកលវិទ្យាល័យសានដុងក្នុងទីក្រុងជីណាន់ដែលជាទីក្រុងភាគខាងកើតនៃខេត្តសានដុងរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

loading...