អ៊ីរ៉ង់មានសិទ្ធិអធិបតេយ្យអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីមីស៊ីល

ទីក្រុងម៉ូស្គូ ជឿថាការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ គឺជាសិទ្ធិអធិបេតយ្យរបស់ទីក្រុងតេរ៉ង់ ហើយបញ្ហាទាំងអស់លើកឡើងក្នុងករណីនេះ នឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយគ្មានការគាបសង្កត់ ជាពិសេសយោធា នៅតុចរចា។ លោក ហ្ស៊ឺហ្គេយ រីយ៉ាបកូវ អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បាននិយាយថា«យើងតែងតែបានគាំទ្រដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដែលលើកឡើងក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តររដ្ឋ និងនៅក្នុងការចរចាលើបញ្ហាជាក់ស្តែងតាមរយៈការចរចា និងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទំនាក់ទំនង»។ លោក…

Read More