ចិនត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វីក

នាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងផលិតក្នុងស្រុកដំបូងរបស់ប្រទេសចិន បានចងទៅនឹងនាវាសណ្តោងសម្រាប់ការសាកល្បងនៃភាពមានប្រយោជន៍សមុទ្រ។

គេហទំព័រដំណឹងយោធា បានប្រកាសសំដៅទៅរកប្រទេសបីជាគូប្រជែងសំខាន់របស់ចិនថានាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងផលិតក្នុងស្រុកលើកដំបូងរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើដំណើរតិចៗ ហើយអាមេរិក ជប៉ុន និងឥណ្ឌា បានកម្រើករវឹករវើក។

មិនយូរប៉ុន្មាន អំនួតបែបនេះនឹងត្រូវបានបដិសេធ ជាការធ្វើឬកក្លាហាននៃយោធាខែ្សទី២។

កម្មវិធីទំនើបកម្មបានផ្តោតលើកងទ័ពជើងទឹក និងកងកម្លាំងមីស៊ីល បានផ្លាស់ប្តូរតុល្យភាពនៃអំណាចនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វីកក្នុងវិធីដែលអាមេរិក និងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកំពុងតែចាប់ផ្តើមរីកធំៗឡើង។ (NYT)

,